Press Images

  ପ୍ରକାଶିତ :   13-Apr-2019

ସଭାପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାପାଇଁ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି, ଦଳବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ୨ନେତାଙ୍କୁ କଲେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର

Other Press Release