Press Images

  ପ୍ରକାଶିତ :   21-Jan-2019

ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି

Other Press Release