Laying foundation stone of Bhubaneswar Metro Rail project

କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୫ମ ପାଳିରେ ନବୀନଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ

01-Jan-2024    Bhubaneswar

କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୫ମ ପାଳିରେ ନବୀନଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ


Events