ପୁରୁଷ ହକି ୱାଲ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ଚୁଡାନ୍ତ

For Men’s Hockey World League finals finalized

 Published : ଓଟିଭି

/  

25-Jul-2017  

ରାଜଧାନୀର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିକଟରେ ଏସିଆନ୍ ଆଥେଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ପୁରୁଷ ହକି ୱାଲ୍ହ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Other News