ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୧୮ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବର୍ଷ

2018 a seminal year in the history of Odisha’s industrialization

 Published : ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ ଟାଇମ୍ସ

/  

31-Dec-2018  

ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୨୦୧୮ ବର୍ଷ ଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପଊର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ହବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ମାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ଶିଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜିକୁ ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ୩ ଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

Other News